top of page

PROTOCOLO DESINFECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Este procedimiento pretende definir un protocolo de actuación para la desinfección de los equipos que utilizarán los clientes, el fin es garantizar que los equipos son desinfectados y aptos para su uso.

MESURES ESPECIALS 

man-face-mask-icon-breathing-260nw-16742

COVID-19

SEGURETAT ENFRONT DE LA COVID-19, ACTIVITATS DE MUNTANYA.

Tots els nostres equips estan desinfectats seguint diferents protocols, facilitats pels fabricants i el Ministeri  de Sanitat.

COM  A MESURA DE SEGURETAT TOTS ELS EPIS PASSEN UN PERÍODE D'INACTIVITAT ENTRE PARTICIPANTS.

 

 • NO és realitzaran activitats amb símptomes. Els principals símptomes són febre, tos i dificultat per respirar.

 • Grups reduïts.

 • Respectar les distàncies socials en la mesura de les possibilitats de l'activitat realitzada.

 • Utilitzarem les màscares de protecció quan no sigui possible mantenir la distància social.

 • Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.

 • Els guies faran servir guants de protecció durant la col·locació dels equips de seguretat.

INFORMACIÓ PRÈVIA PER ALS CLIENTS

info%202_edited.png

recomanacions

SI TÉ SÍMPTOMES DE LA COVID-19, SI ESTÀ O HA ESTAT EN CONTACTE EN ELS ÚLTIMS CATORZE DIES AMB ALGUNA PERSONA AMB COVID-19, NO PARTICIPAR EN L'ACTIVITAT.

 • Renteu-vos les mans o desinfecteu-les al començament i a la fi de l'activitat i sempre que sigui possible durant l'activitat, amb aigua i sabó o gel desinfectant.

 • En particular, les mans s'han de rentar o desinfectar després de cada contacte proper, abans de menjar i beure, abans i després del bany.

 • No intenti comunicar-se mentre esternuda o tus.

 • Si ha d'esternudar o tossir faci-ho amb un mocador o enfront de la part interna del seu colze.

 • Mantenir distància de seguretat en tot moment.

 • Eviteu tocar-se la boca, el nas i els ulls amb les mans.

 • Eviteu portar-se el material a la boca.

 • Tingueu sempre preparada la mascareta per al cas d'haver de compartir espais petits amb altres persones.

 • Porteu sempre que sigui possible les ulleres posades (de sol o transparents) . 

 • No comparteixi cremes protectores o protector labial.

 • No intercanviï aliments i begudes amb la resta del grup.

 • No comparteixi coberts, plats, gots ni beguí de la mateixa ampolla.

 • Seguiu les instruccions del  guia en tot Moment.

GRUPS TANCATS I REDUÏTS.

grupo.png

GRUPS

TU AMB LA TEVA FAMÍLIA, AMB ELS AMICS, AMB LA TEVA PARELLA O AMB ELS COMPANYS DE FEINA.


Grups reduïts i tracte personalitzat.

 

Una forma de treball que portem fent des de la nostra fundació, ara més que mai la nostra filosofia de treball s'adapta perfectament a la situació que vivim.


Amb eXperiencies Costa Brava et sentiràs com a casa.

CONSENTIMENT INFORMAT DIGITAL

IPHONE_edited.png

FORMULARI

DIGITALITZACIÓ DELS FORMULARIS PER REDUIR CONTAMINACIONS CREUADES

​Fàcil, ràpid i segur.

Rebràs tota la informació i formularis necessaris per realitzar l'activitat al teu mòbil, per tal de reduir possibles contaminacions creuades.

No és obliden del planeta, amb aquesta mesura reduïm el nostre consum de paper i tintes.
Compliment de Reglament General de Protecció de Dades 2018, els clients podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic dirigit a info@experienciescostarava.com

PERÍODE DE 72 HORES D'INACTIVITAT

casc

CASC

L'ÚS DEL CASC SERÀ D'UN USUARI PER DIA.

El transport és farà en bosses de diferents colors per a facilitar la identificació de material usat i desinfectat

PROCEDIMENT DE NETEJA. 

 

És Farà SERVIR DETERGENT / BACTERICIDA anomenat DEOCIL CAT que es tracta d'un Netejador desinfectant Detergent de nova generació, efectiu enfront de bacteris, algues i fongs. Presenta les següents característiques especials: Rapidíssim poder bactericida, molt alt coeficient fenòlic, manté la seva eficàcia bactericida també en presència d'elevades quantitats de matèria orgànica. Excel·lent activitat fungicida. Compleix amb la norma UNE-EN 13697.

PERÍODE DE 72 HORES D'INACTIVITAT

climbing-strapping-insurancemountaineeri

ARNES

L'ÚS DEL ARNES  SERÀ D'UN USUARI PER DIA.

El transport és farà en bosses de diferents colors per a facilitar la identificació de material usat i desinfectat.

PROCEDIMENT DE NETEJA. 

 

És Farà SERVIR DETERGENT PH NEUTRE, seguint les recomanacions dels principals fabricants, es procedirà a rentar amb aigua i sabó ph neutre els arnesos i respectant la temperatura màxima de rentat de 30 ° C, especificada a la fitxa tècnica.

No es faran servir agents químics en el procediment de desinfecció del arnes, poden alterar la composició de les fibres usades en la seva confecció.

PERÍODE DE 24 HORES D'INACTIVITAT

MOSQUETON%202_edited.png

MOSQUETONS

L'ÚS DEL MOSQUETONS SERÀ D'UN USUARI PER DIA.

El transport és farà en bosses de diferents colors per a facilitar la identificació de material usat i desinfectat.

PROCEDIMENT DE NETEJA. 

 

És Farà amb hipoclorit al 0,1% , seguint les recomanacions de les autoritats, es procedirà a rentar amb una dissolució d'aigua i hipoclorit al 0,1%.

No es faran servir agents químics en el procediment de desinfecció dels mosquetons.

PERÍODE DE 24 HORES D'INACTIVITAT

GAUNTES_edited.png

GUANTS

L'ÚS DELS GUANTS SERÀ D'UN USUARI PER DIA.

El transport es farà en bosses de diferents colors per a facilitar la identificació de material usat i desinfectat.

 

PROCEDIMENT DE NETEJA. ​

És Farà SERVIR DESINFECTANT TÈXTIL, seguint les recomanacions dels principals fabricants es procedirà a rentar amb desinfectant tèxtil els guants en rentadora i respectant la temperatura mínima de rentada de 60 ° C .

Bateries segons EN 1276 y ASTM E2274-16 Fongs segons EN 1650 Virus influencia A (H1N1) segons norma EN14476.

PERÍODE DE 72 HORES D'INACTIVITAT

neopreno_edited.png

neopre

L'ÚS DEL NEOPRÈ SERÀ D'UN USUARI PER DIA.

El transport és farà en bosses de diferents colors per a facilitar la identificació de material usat i desinfectat

PROCEDIMENT DE NETEJA. 

 

És Farà SERVIR DETERGENT / BACTERICIDA anomenat DEOCIL CAT que es tracta d'un Netejador desinfectant Detergent de nova generació, efectiu enfront de bacteris, algues i fongs. Presenta les següents característiques especials: Rapidíssim poder bactericida, molt alt coeficient fenòlic, manté la seva eficàcia bactericida també en presència d'elevades quantitats de matèria orgànica. Excel·lent activitat fungicida. Compleix amb la norma UNE-EN 13697.

PROCEDIMENT DE NETEJA AMB DEOCIL CAT 

LABADO_edited.png

NETEJA

NETEJADOR , DESINFECTANT  DEOCIL CAT

Per tal d'evitar riscos per a les persones i el medi ambient la desinfecció es realitzarà a la base.

PROCEDIMENT DE NETEJA.

1- Preparar un bido amb aigua neta,  i DETERGENT / BACTERICIDA DEOCIL CAT amb la següent proporció: 5%.

2- Raspallar les peces per eliminar restes.
3 - Esbandir les peces en un bidó amb aigua neta o amb una mànega per eliminar les restes .
4- Submergir les peces en un bidó amb aigua i DETERGENT / BACTERICIDA DEOCIL CAT Deixar en remull 15 minuts.
5-Tornar a esbandir i Treure les peces per estendre i  posterior assecat en un lloc airejat i fora dels raigs de sol.

Com a mesura mediambiental, no abocarem el producte al medi natural, sinó a un col·lector amb accés a un EDAR. 

 Compleix amb la norma UNE-EN 13697.

PROCEDIMENT DE TRANSPORT DE MATERIAL

bolsas_edited.png

transport

TRANSPORT DE LA BASE A PUNT D'ACTIVITAT.

Per tal d'evitar riscos de contaminació creuada, transportarem el material en bosses de diferents colors.

1- Es transportarà i estibarà del material net en bosses, classificat per famílies.
2- A la finalització de l'activitat el guia procedirà a la recollida dels equips amb guants d'un sol us i  en bosses de diferents colors. 
3 - L'estiba de les bosses amb material usat dins els vehicles es realitzaran de forma  separada del material net.

4- Un cop a la base es procedirà a la descàrrega del material usat amb guants d'un sol ús.

5-A la base seguirem els protocols de neteja de cada EPI.

6- És imprescindible que es respecti el lloc d'emmagatzematge i assecat dels EPIS, per evitar la contaminació creuada.

PROCEDIMENT DE NETEJA DE BOSSES TRANSPORT

bolsas_edited.png

bosses

TRANSPORT DE EPIS.

Per minimitzar l'impacte mediambiental les bosses de transport són reutilitzables.

El transport és farà en bosses de diferents colors per a facilitar la identificació de material usat i desinfectat.

PROCEDIMENT DE NETEJA. 

 

És Farà amb hipoclorit al 0,1% , seguint les recomanacions de les autoritats, es procedirà a rentar amb una dissolució d'aigua i hipoclorit al 0,1%.

No es faran servir agents químics en el procediment de desinfecció de les bosses 

COMPROMÍS AMB LA NATURA

medio%20hambiente_edited.png

medi ambient

I PER DESCOMPTAT NO ENS OBLIDEM DE L'ENTORN

Gestió de tots els residus tipus (mascaretes) guants etc, que es recolliran després de cada ús en un recipient adequat per a dur-lo a reciclatge, estem a l'espera de les recomanacions / obligacions que emeti el Ministeri de Sanitat per triar el material de protecció adequat per a quan no es puguin mantenir la distància social recomanada.

Especial atenció prestem a l'aclarit de neoprens, guants, escarpins, botes, etc, perquè arribin nets de virucides als entorns naturals.

Abocament de les aigües usades per a la neteja i desinfecció a l'EDAR de la nostra localitat per al seu tractament.

bottom of page